ASUS Hálózat határok nélkül
ASUS Hálózat határok nélkül

Házhűtés - ventilátorok

Betöltés... Kérjük várjon!

Arctic P12 MAX

3 060 Ft
(2 409 Ft + ÁFA)
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • Dual Ball Bearing
 • Patented PWM Sharing Tech. (PST)
 • Fekete
 • Fekete
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • ARGB világítás
 • Fekete
 • Fehér

Be Quiet! - Pure Wings 2 - BL046

3 820 Ft
(3 007 Ft + ÁFA)
 • 120mm
 • 3pin - nem szabályozható
 • 19,4dB
 • 1500 rpm
 • Rifle Bearing
 • Fekete
 • Fekete

Arctic P12 PWM PST RGB 0dB

4 160 Ft
(3 275 Ft + ÁFA)
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • RGB világítás
 • Patented PWM Sharing Tech. (PST)
 • Fekete
 • Átlátszó (akril)

Be Quiet! - Pure Wings 2 - BL047

4 040 Ft
(3 181 Ft + ÁFA)
 • 140mm
 • 3pin - nem szabályozható
 • 18,8dB
 • 1000 rpm
 • Rifle Bearing
 • Fekete
 • Fekete

ARCTIC - P12

1 670 Ft
(1 314 Ft + ÁFA)
 • 120mm
 • 3pin - nem szabályozható
 • 24dB
 • 1800 rpm
 • Fluid Dynamic Bearing
 • Fekete
 • Fekete
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • RGB világítás
 • Félpasszív üzemmód
 • Fekete
 • Átlátszó (akril)

ARCTIC - P12 PWM PST - Black/Black

2 490 Ft
(1 961 Ft + ÁFA)
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 0dB
 • 24dB
 • 0 rpm (Nincs)
 • 1800 rpm
 • Fluid Dynamic Bearing
 • Ventilátor elosztó
 • Félpasszív üzemmód
 • Fekete
 • Fekete
 • 140mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 2200 rpm
 • Rifle Bearing
 • ARGB világítás
 • 6 port RGB LED elosztó
 • Fekete
 • Fekete
 • 140mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 13,6dB
 • 1100 rpm
 • Fluid Dynamic Bearing
 • Fekete
 • Fekete

Be quiet! - LIGHT WINGS 120mm PWM - BL072

9 990 Ft
(7 866 Ft + ÁFA)
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 20,6dB
 • 0 rpm (Nincs)
 • 1700 rpm
 • Rifle Bearing
 • ARGB világítás
 • Fekete
 • Fekete
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 31dB
 • 0 rpm (Nincs)
 • 2500 rpm
 • Rifle Bearing
 • ARGB világítás
 • Fekete
 • Fekete
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 31,2dB
 • 2500 rpm
 • Fluid Dynamic Bearing
 • Fekete
 • Fekete
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 15,2dB
 • 32,5dB
 • 700 rpm
 • 1800 rpm
 • Hydraulic Bearing
 • Fekete-Fehér
 • Fehér
 • 120mm
 • 4pin (PWM) - szabályozható
 • 36,9dB
 • 2000 rpm
 • Rifle Bearing
 • Fekete
 • Fekete